Badanie słuchu to sprawdzenie reakcji organizmu na stymulację dźwiękową. Pozwalają na szczegółowe określenie stanu słuchu, ocenić wykryty ubytek oraz jego charakter i pochodzenie. Ze względu na rodzaj wykonywanego badania, możemy je podzielić na subiektywne i...