Jak donoszą informacje kłopoty ze słuchem dotyczą przede wszystkim osób starszych. Problem mają też młodsi – to efekt życia w coraz większym hałasie czy zbyt głośnego słuchania muzyki przez słuchawki.Dlatego z informacji WHO wynika wzrostową tendencję ubytków słuchu...